Produk Pak Tani

Cari produk yang tepat sesuai dengan tanaman yang anda rawat, biar kami yang memberi tahu kandungan-kandungan apa yang sesuai agar hasil hasil panen memuaskan! Pilih kategori di samping untuk mempermudah pencarian!

Toram 25 SP

Insektisida racun kontak dan lambung untuk mengendalikan kutu daun pada cabai dan hama wereng batang coklat pada padi.

Torbinol 480 SC

Fungisida sistemik untuk mengendalikan penyakit blas pada tanaman padi, penyakit antraknosa pada tanaman cabai, dan penyakit bercak coklat pada tanaman tomat.