Produk Pak Tani

Cari produk yang tepat sesuai dengan tanaman yang anda rawat, biar kami yang memberi tahu kandungan-kandungan apa yang sesuai agar hasil hasil panen memuaskan! Pilih kategori di samping untuk mempermudah pencarian!

Toram 25 SP

Insektisida racun kontak dan lambung untuk mengendalikan kutu daun pada cabai dan hama wereng batang coklat pada padi.

Marcis 25 EC

Insektisida kontak piretroid yang bekerja sebagai racun lambung sehingga mampu bekerja cepat mengendalikan hama pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Posban 200 EC

Insektisida racun lambung, kontak dan pernafasan untuk mengendalikan hama ulat grayak pada bawang merah dan kedelan, serta hama trips pada cabe.