Produk Pak Tani

Cari produk yang tepat sesuai dengan tanaman yang anda rawat, biar kami yang memberi tahu kandungan-kandungan apa yang sesuai agar hasil hasil panen memuaskan! Pilih kategori di samping untuk mempermudah pencarian!

Posban 200 EC

Insektisida racun lambung, kontak dan pernafasan untuk mengendalikan hama ulat grayak pada bawang merah dan kedelan, serta hama trips pada cabe.

Taft 75 WP

Fungisida protektif, kuratif, dan sistemik, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna kuning ke biru-biruan.